Філософія в освіті

Пошук актуальних форм існування філософії в сучасній системі освіти, сприяння практизації філософських дисциплін та наближення їх до повсякденних питань, зокрема шляхом розробки, апробації та впровадження освітньої моделі філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою та вищою школою з особливим статусом філософії як дисциплінарного ядра та стрижневої методології освітнього процесу.
Постійний ідентифікатор iPhil:
Документи
Іконка PDF Філософський ліцей - Інформаційний лист
Інформаційний лист напрямку "Філософський ліцей"

Актуальність, мета та завдання

Теоретичним підґрунтям проекту є теза про невизначеність місця соціально-гуманітарної освіти у її сучасному вигляді у системі освіти України у зв’язку з відсутністю адекватної гуманітарної складової у навчальних програмах як загальноосвітніх шкіл, так і університетів.

Гіпотеза проекту полягає в тому, що період напередодні вибору життєвого шляху може виявитися більш придатним для формування гуманітарного світогляду, засвоєння філософського типу мислення, розвитку навичок саморефлексії, а також здобуття широкого кола функціональних навичок та усвідомлення себе як активного суб’єкту соціальної дії, економіки, політики, ніж роки спеціалізованої університетської освіти.

Метою сприяння поширенню філософської освіти шляхом розробки, апробації та інституціалізації освітньої моделі, що передбачає створення філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою та вищою школою з особливим статусом філософії як дисциплінарного ядра та стрижневої методології освітнього процесу.

Організаційна форма першого етапу: експериментальний освітній заклад у місті Києві з подальшим поширенням освітньої моделі методами освітнього франчайзингу.

Принципи освітньої моделі, яку пропонується розробити:

 • Універсальність, а не вузька професійна спрямованість освіти;
 • трансдисциплінарність, а не відокремленість навчальних дисциплін;
 • філософія як стрижнева дисципліна та методологія освітнього процесу;
 • здобуття функціональних компетенцій (організаційних, комунікативних, дослідницьких, громадських тощо).

Взірці успішного досвіду: модель ліцейської освіти за європейським зразком як специфічний етап між середньою та університетською освітою з потужним блоком соціально-гуманітарних дисциплін, а також такі недержавні ініціативи як The International Council for Philosophical Inquiry with Children» (ICPIC), Факультет вільних наук і мистецтв Санкт-Петербурзького державного університету та інші.

Проект підтримують академічні та освітні установи, зокрема Український філософський фонд, Київська Мала академія наук учнівської молоді, Асоціація філософів і релігієзнавців, Українська асоціація релігієзнавців та інші.

Медіапідтримку забезпечують фахове видання «Філософська думка», портали «Освітня політика» та «Освітні тренди».

Етапи реалізації

ЕТАП 1.  Постановка проблеми та вирішення організаційних питань

(травень 2015 – жовтень 2015)

Завдання етапу:
 1. Попередній аналіз недоліків сучасної української системи освіти та обговорення можливості їх подолання спільними зусиллями освітян, представників академічної спільноти та влади.
 2. Формулювання узагальненої пропозиції щодо подолання цих недоліків шляхом розробки, апробації та впровадження  сегменту гуманітарної освіти для старшокласників за зразком моделі ліцейської освіти, як вона існує у ряді європейських країн.
 3. Привернення уваги фахової спільноти та широких кіл громадськості до зазначеної проблеми шляхом проведення публічних заходів, публікацій у мас-медіа та обговорення у соціальних мережах.
 4. Утворення робочої групи з числа фахівців, які висловили зацікавленість у розвитку ініціативі.
 5. Налагодження стосунків з освітніми та навчальними закладами, органами влади, громадськими організаціями, медіа та іншими установами, готовими надати академічну, інформаційну та іншу підтримку ініціативі.
 6. Закріплення статусу проекту «Філософський ліцей» у якості дослідницького проекту в межах реформування освітньої системи України на рівні органів державної влади України.
 7. Пошук джерел фінансування.

 ЕТАП 2.  Дослідження світового досвіду та розробка освітньої моделі

(листопад 2015 – липень 2016)

Завдання етапу:

1. Проведення серії експертних інтерв’ю з науковцями,  освітянами, представниками влади та громадськості про стан, проблеми та можливі напрямки реформування гуманітарної освіти в Україні.

Організаційна форма: цикл публікацій на порталі «Освітня політика: портал громадських експертів».

2. Ознайомлення із світовим досвідом державної та позадержавної гуманітарної освіти шляхом створення експертних груп для дослідження магістральних сучасних освітніх моделей: німецької, французької та англо-американської; освітніх моделей, що формуються у країнах постсовєтського простору; успішних українських проектів.

Організаційна форма: відрядження представників експертних груп до навчальних закладів відповідних країн або теоретичне дослідження).

Оформлення поточних результатів: створення відкритого «Каталогу освітніх моделей та філософських ініціатив» із стандартизованим описом наявних освітніх моделей та аналізом можливостей їх імплементації в українській освітній системі. Остаточним результатом роботи кожної з експертних груп є підготовка аналітичного звіту, присвяченого обраній освітній моделі. 

За результатами зазначених досліджень:
 1. Підготовка аналітичного звіту про успішні світові моделі гуманітарної освіти, можливості імплементації елементів цих моделей в українській системі освіти.
 2. Розробка моделі ліцейської освіти для впровадження в Україні.
 3. Публікація та поширення звіту та рекомендацій щодо впровадження розробленої освітньої моделі серед представників системи середньої та вищої освіти, академічної спільноти, громадськості тощо, а також представлення їх до розгляду представників державної влади.

 ЕТАП 3.  Апробація освітньої моделі

(вересень 2016 – травень 2017)

Завдання етапу:
 1. Практична апробація освітньої моделі шляхом створення експериментального навчального закладу на базі Київської малої академії наук учнівської молоді, обраної київської школи чи університету,  автономного закладу позашкільної освіти або у іншій організаційній формі відповідно до результатів обговорень учасників робочої групи та дискусій у мас-медіа.
 2. Створення прецеденту визнання Міністерством освіти і науки України створеного навчального закладу як експериментального майданчику в межах проектів реформування освіти.

 ЕТАП 4.  Впровадження моделі на загальнонаціональному рівні

Стратегічною метою ініціативи за умов її успішної апробації є сприяння інституціалізації ліцейської освіти як освітнього сегменту між середньою та вищою школою з акцентом на отримання філософських та соціально-гуманітарних знань та поширення її за моделлю освітнього франчайзингу.

Завдання етапу:
 1. Створення чітких рекомендацій, навчальних планів, корпусу навчальної літератури, покрокових стратегій реалізації.
 2. Підготовка експертів та тренерів, здатних допомогти впровадженню моделі в існуючих навчальних закладах тощо.
 3. Лобіювання розробленої освітньої моделі у якості теоретичного підґрунтя реформування системи освіти на загальнонаціональному рівні.
Публікації в межах проекту

Фахова стаття

Суб'єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти Ясна Іламі Вісник Донецького національного університету 2014 №1-2

Репортаж

Аналітичний звіт про круглий стіл "Ребрендинг філософії: від університету до ліцею" Ясна Іламі Освітня політика: портал громадських експертів , 2015

Впровадження курсу «Філософія для дітей» у програми підготовки вчителів України почнеться у 2016 році Ясна Іламі Освітні тренди: сайт про сучасні тенденції розвитку освіти , 2016

Тези конференції

Філософія і підприємництво як складові "суб'єктної освіти" Ясна Іламі , 2015

Аналітична стаття

Чи потрібен "ребрендинг" українській філософії? Ясна Іламі Філософська думка 2015 №6
Провідні філософи та освітяни зберуться у Києві для обговорення шляхів реорганізації гуманітарної освіти Освітні тренди: сайт про сучасні тенденції розвитку освіти , 2015
Український філософський фонд:
01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, к. 322
+38 044 279-16-70
uffon@ukr.net
Facebook


Ініціатива "Ребрендинг філософії":
Іламі Ясна
ilami.yasna@gmail.com
+38 044 331-15-04
+38 050 037-30-10
Facebook