Публікації

Доступно 130 публікацій.
Ібрагімов Михайло
Філософія спорту в генезі історико-культурологічних студій та у вітчизняних перcпективах Філософська думка 2014 1 c. 97-110
Ільїна Анна
Критика, традиція, деконструкція: дерідіанська варіація трансцендентального мотиву Мультиверсум 2013 4 (122) c. 89-124
Рансьєр Жак
Учитель-незнайко. П’ять уроків із розкріпачення розуму Пер. Рєпа Андрій.
Афанасьєв Олександр, Василенкл Ірина
Смех и рациональность Докса 2004 5
Леонов Андрій
Філософія свідомості Девіда Чалмерса Актуальні проблеми духовності 2014 5 c. 216-237
Дахній Андрій
Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.
Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет Філософська думка 2014 1 c. 111-126
Ільїна Анна
Гіпербола трансценденталізму та гіпербола в трансценденталізмі: Кант, Гуссерль, Дерріда Мультиверсум 2014 3 c. 55-81
Лакс Майкл
Метафізика Пер. Симчич Микола, Поляков Єгор.
Ткаченко Ростислав
Аналіз Ансельмової філософської теології і розгляд проблеми людської свободи в його праці «De Concordia» Sententiae 2015 1 (32)
Ясна Іламі
Суб'єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти Вісник Донецького національного університету 2014 1-2
Білоножко Євген
Любов – це «бути» Філософська думка 2014 1 c. 127-130
Ільїна Анна
Впливи трансцендентальної парадигми на єврейську філософську думку (від С. Маймона до Ж. Деріда)
Іващенко Іван
Асиметричність тотожності
Рікер Поль
Сам як інший Пер. Андрушко Віктор, Сирцова Олена. : Дух і Літера , 2000 458 c.
Баумейстер Андрій
Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) дис. к. філос. наук 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія Київ 2001 17 c.
Гьофе Отфрід
Демократія в епоху глобалізації // Под ред. Ситніченко Людмила, Култаєва Марія. Пер. Ситніченко Людмила, Лозінська Світлана. Київ : Дух і Літера , 2002 436 c.
Білокобильський Олександр
Від науки до міфу. Онтологічні дослідження Донецьк : Апекс , 2004 201 c.
Ґізель Інокентій
Вибрані твори Том 1, Книга 1 // Под ред. Довга Лариса. Пер. Симчич Микола, Кисельов Роман, Стратій Ярослава. : Свічадо , 2009
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей І // Под ред. Касен Барбара. Київ : Дух і Літера , 2009 576 c.
Гусерль Едмунд
Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки Пер. Кебуладзе Вахтанґ. Київ : ППС-2002 , 2009 356 c.
Ґізель Інокентій
Вибрані твори Том 1, Книга 2 // Под ред. Довга Лариса. Пер. Симчич Микола, Кисельов Роман, Стратій Ярослава. 2010
Малахов Віктор
До oсмислення феномену «Словника Сайт видавництва Дух і літера 2010
Чорноморець Юрій
Словник: Філософська містика Сайт видавництва Дух і літера 2010
Дроздовський Дмитро
Філософія неперекладностей, або Заперечення Вавилонського стовпотворіння ЛітАкцент 2010

Сторінки

Український філософський фонд:
01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, к. 322
+38 044 279-16-70
uffon@ukr.net
Facebook


Спільний проект Українського Філософського фонду та ГО "Філософія в дії" (екс-Ініціатива "Ребрендинґ філософії"):
www.action.philosophy.ua