Лой Анатолій

Дисертації, захищені під керівництвом
Баумейстер Андрій
Автореферат дисертації , к. філос. наук , 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія , Київ , 2001 , - 17 c. с.
Науковий керівник: Лой Анатолій