Філософія в публічному просторі

Переосмислення відносин між академічною філософією та повсякденним життям, сприяння створенню суспільного простору для загальнодоступного, але якісного наукового дискурсу про складні сучасні проблеми, що становлять суспільний інтерес, вихід філософії за межі «академічного гетто», створення її позитивного образу у масовій свідомості та поширення її у культурному просторі шляхом донесення до широких кіл освічених людей її потенціалу як потужного інструменту вирішення конкретних практичних проблем, універсального методу пізнання, засобу критичного мислення та аргументації.
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/926

Ці завдання набувають особливої актуальності в сучасних кризових умовах, про що свідчить наявність соціального запиту до філософії, що проявляє себе через спонтанний інтерес до неї в широких колах населення.

В межах напрямку передбачено такі дії:

  • проведення статистичного дослідження «Образи філософії у масовій свідомості» для уявлення фактичного стану дій;
  • популяризація даних дослідження та загальної ідеї «філософії для суспільства»;
  • систематизація та поширення інформації про проекти, ініціативи та події у галузі "масової філософії";
  • налагодження зв’язків із суміжними організаціями та ініціативами у світі.
Публікації в межах проекту

Фахова стаття

Позаінституційний філософський діалог в урбопросторі: cafe-filo Препотенська Марина Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 2015 №2