Ukrainian Index of Philosophy: історія проекту

Першу версію порталу за назвою «Філософія в Україні» було створено у 2003 році Громадською організацією «Український філософський фонд» у партнерстві з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

З 2012 року аналогічні розробки здійснювала Громадська організація «Асоціація філософів і релігієзнавців». Перша презентація проекту за назвою «Україна філософська» відбулася на загальних зборах членів Асоціації 14 грудня 20121, а також у журналі  філософського факультету Державного університету інформатики і штучного інтелекту «Логос»2. 5 січня 2014 року було запущено в експлуатацію та протягом  місяців протестовано на реальних користувачах пілотну версію сайту з мінімальним функціоналом на домені philosophy.in.ua.

Розробку нової версії порталу з потужними можливостями кількісного аналізу та додання інформації самими учасниками фахової спільноти було розпочато Українським філософським фондом спільно із Громадською організацією «Асоціація філософів і релігієзнавців» у червні 2015 року.

26 жовтня 2015 року було запущено пілотну версію оновленого порталу на домені philosophy.ua та ініційовано обговорення проекту у соціальних мережах, зокрема у партнерській Facebook-спільноті «Філософія в Україні», що є найкрупнішою фаховою онлайн-спільнотою в Україні.

За місяць пілотного етапу на порталі було створено більш, ніж 50 персональних сторінок фахівців та близько 30 сторінок галузевих інституцій, що дозволило відлагодити алгоритми роботи та додати функціональні можливості згідно до вимог представників фахової спільноти.

20 листопада 2015 року проект було представлено на розширеному засіданні кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

23 грудня 2015 року в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України за участі провідних фахівців у галузі філософії було обговорено стратегію реалізації проекту, затвердження організаційної схеми, визначення координаторів напрямків та формування робочих груп.

Звіт про пілотний етап роботи порталу було представлено у грудні 2015 року у часописі «Філософська думка» {Ясна 2015 #4647}, а обґрунтування актуальності впровадження проекту – у березні 2016 року на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху» {Ясна 2016 #4743}. Протягом усього періоду розробки та тестування поталу тривають обговорення у тематичних групах соціальних мереж, а також на сайті проекту.

У січні 2016 року було створено сайт часопису «Філософська думка» з можливістю автоматичної синхронізації даних з порталом; розроблений алгоритм планується використати для включення у проект сайтів інших галузевих видань.

У лютому 2016 року проект було номіновано на Національну премію у галузі філософії за номінацією «Найкращий редакційно-видавничий проект у галузі філософії».

За півроку роботи до реалізації проекту долучилися близько 20 академічних та освітніх установ, зокрема, низка філософських факультетів і кафедр університетів України, Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Київська Малою академія наук учнівської молоді, Центр філософської текстології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-видавниче об’єднання «Дух і Літера» та інші.

До ініціативної групи проекту увійшло більше 20 молодих науковців, аспірантів та магістрантів з різних університетів України, що діють на волонтерських засадах.

Наразі на порталі створено близько 200 персональних сторінок фахівців, близько 70 сторінок галузевих інституцій та періодичних видань, а також завантажено дані майже 150 публікацій, що дозволило зробити висновки про його працездатність та наявність інтересу серед представників фахової спільноти, а також відлагодити алгоритми роботи, скорегувати функціональні можливості згідно до вимог представників фахової спільноти та перейти до другого етапу роботи – створення розподіленої  мережі  координаторів та встановлення ними зв’язків із галузевими організаціями для отримання первинного обсягу даних про наявні публікації, захищені дисертації, фахові періодичні видання, фахівців тощо.

У найближчих планах – створення розподіленої мережі координаторів, які забезпечать збір первинної інформації в розрізі основних інформаційних підструктур системи.

  • 1. Протокол Загальних зборів ГО "Асоціація філософів і релігієзнавців" №2 від 14.12.2012, м. Донецьк.
  • 2. Ясна И. Начата работа над проектом «Украина философская» // Логос: журнал філософського факультету Державного університету інформатики і штучного інтелекту, декабрь 2011, № 3.