Ukrainian Index of Philosophy: стратегія реалізації

«Програмою-максимум» для обох філософських «Індексів» - «Ukrainian Index of Philosophy» та «Translatio Philosophica» - є формування у вітчизняних академічних колах традиції активного наповнення таких реєстрів силами самих суб’єктів фахової спільноти так, щоб відсутність вченого, організації, періодичного видання чи тексту в одному з «Індексів» вважалася еквівалентною відсутності в науковому просторі взагалі. Не менше. Inscribo se in Indice Philosophico - ergo, sum.

Як ми плануємо цього досягти?

КРОК 1 (жовтень-грудень 2015, готово). Розробка технологічної платформи, що дозволить оперувати різними типами наукової інформації, при тому, що процес додання даних буде не важчим, ніж створення постів у Фейсбуці чи аналогічних мережах.

КРОК 2 (грудень 2015, завершено). Запуск пілотної версії порталу, залучення перших користувачів до реєстрації та відлагодження алгоритмів.

КРОК 3 (грудень 2015, триває). Інформування фахової спільноти та суміжних організацій про можливості платформи; залучення партнерів з числа провідних українських установ в галузі філософії, бібліотечної та видавничої справи.

КРОК 4 (грудень 2015, планується). Затвердження організаційної структури проекту, зокрема, визначення координаторів напрямків, що співпрацюватимуть з філософськими факультетами та кафедрами; провідними видавництвами, що спеціалізуються на виданні академічної літератури; іншими галузевими організаціями, науковими спільнотами тощо.

КРОК 5 (січень-травень 2016). Встановлення координаторами зв’язків із зазначеними організаціями та отримання від них первинного обсягу даних про наявні публікації, захищені дисертації, фахові періодичні видання, співробітників тощо. Внесення цих даних у систему волонтерами та програмістами проекту.

КРОК 6. Популяризація проекту у широких колах студентів, аспірантів, науковців з суміжних галузей та просто освічених людей як максимально повного та актуального джерела даних про галузь академічної філософії та суміжних гуманітарних наук.

КРОК 7. Після акумуляції у системі максимально повних даних про галузеву академічну діяльність (принаймні, за добу незалежності України) – впровадження інструментів кількісного аналізу та наукометрії, що дозволять відстежувати та порівнювати рівень наукової активності як окремих фахівців, так і кафедр чи інших колективних суб’єктів академічної діяльності.

КРОК 8. Залучення кафедр, факультетів, видавництв та інших організацій до постійної співпраці шляхом призначення відповідальних осіб, що регулярно додаватимуть інформацію про нові публікації, захищені дисертації та інші досягнення співробітників, а також мотивація окремих фахівців самостійно підтримувати свої сторінки в актуальному стані..