Кафедра філософії та релігієзнавства
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Тип організації: 
Кафедри

Кафедру філософії та релігієзнавства НаУКМА було створено у 1992 р. з метою забезпечення підготовки бакалаврів і маґістрів за напрямом та спеціальністю «Філософія», а також викладання філософських і релігієзнавчих дисциплін для студентів НаУКМА всіх напрямів і спеціальностей. Вагома роль у становленні кафедри належала її фундатору й очільнику в 1992–2000 рр., доктору філософських наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Вілену Сергійовичу Горському (1931–2007). У 2000–2007 рр. кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА розвивалася під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Валентина Івановича Гусєва. З червня 2007 р. кафедру очолювала доктор філософських наук, професор Марина Леонідівна Ткачук, з вересня 2015 року - доктор філософських наук, професор Вадим Ігорович Менжулін.

Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/440
Докторанти, аспіранти, магістранти

Фахова стаття

Кебуладзе Вахтанґ Феноменологія допредикативного досвіду // Філософська думка 2011 №5
Кебуладзе Вахтанґ Інституційні аспекти трансформації філософського знання в пострадянській Україні // Філософська думка 2011 №6

Дискусія

Кебуладзе Вахтанґ, Циба Вячеслав, Леонов Андрій, Сепетий Дмитро, Вахтель Андрій, Комар Олена, Сухоовій Віталій Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія. What is it like to be a zombie? // Філософська думка 2016 №1 - С. 83-111.
Кебуладзе Вахтанґ, Богачов Андрій, Терлецький Віталій, Бурковський Ігор Термінологія німецької класичної філософії // Філософська думка 2016 №1 - С. 75-82.
Кебуладзе Вахтанґ, Панич Олексій, Хома Олег, Богачов Андрій, Леонов Андрій, Іващенко Іван, Сепетий Дмитро, Вахтель Андрій, Фостяк Тарас, Комар Олена, Верлока Володимир, Циба Вячеслав Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія // Філософська думка 2015 №5 - С. 68-93.
Переклади співробітників

Аквінський Тома Компендіум теології / Пер. : Котусенко Віктор, Поляк Анна, Піговська Ірина / Ред. Котусенко Віктор Київ Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського > Кайрос 01.01.2011 . - 424 c. с. 2011
Гусерль Едмунд Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки / Пер. : Кебуладзе Вахтанґ Київ ППС-2002 01.01.2009 . - 356 c. с. 2009
Адо П'єр Що таке антична філософія / Пер. : Йосипенко Сергій