Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Серія «Філософія. Філософські перипетії»

Тип медіа: 
Фахове періодичне видання
Є фаховим для спеціальностей: 

Постійний ідентифікатор iPhil

http://philosophy.ua/?q=node/1042