Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка

Тип медіа: 
Фахове періодичне видання
Є фаховим для спеціальностей: 

Постійний ідентифікатор iPhil

http://philosophy.ua/?q=node/1077