Мультиверсум

Тип медіа: 
Фахове періодичне видання
Є фаховим для спеціальностей: 
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: 
КВ №15444-4016Р
ISSN: 
2078-8142
Періодичність : 
10 випусків на рік
Дослідження історико-філософської думки, актуальних проблем соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, логіки, релігієзнавства, етики та естетики, філософії права, філософії освіти, історії вітчизняної та зарубіжної філософії, культурології, соціології.

Наукове видання «Мультиверсум. Філософський альманах» висвітлює найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям.      

На сторінках альманаху виходять друком найсвіжіші наукові розробки провідних наукових співробітників Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Інституту соціології НАН України, а також авторів з інших наукових та вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, аспірантів та докторантів в галузі філософських та соціологічних дисциплін.      

У «Мультиверсумі» регулярно друкуються переклади класиків філософії, статті провідних вітчизняних та сучасних відомих зарубіжних філософів. Альманах видає друком тексти авторів, які поділяють різні філософські позиції і організовують обговорення цих позицій.       Географія авторів альманаху значно виходить за межі України. «Мультиверсум» веде тісну співпрацю з провідними філософами Росії, Польщі, Болгарії, Азербайджану та інших країн СНД та далекого зарубіжжя.      

До редколегії «Мультиверсума» входять провідні вітчизняні фахівці з філософії та соціології, доктори філософських та соціологічних наук.       Видання орієнтовано на фахівців у галузі філософії, соціології, культурології, релігієзнавства, студентів, магістрантів та аспірантів з гуманітарних дисциплін.      

Як наукове освітнє видання журнал являє собою вагому методичну базу для викладачів ВНЗ, наукових співробітників, аспірантів і докторантів в галузі філософії та соціології.

Постійний ідентифікатор iPhil

http://philosophy.ua/?q=node/1031
Інтернет ресурси