Докса
Збірник наукових праць з філософії та філології

Тип медіа: 
Фахове періодичне видання
Є фаховим для спеціальностей: 
Постійний ідентифікатор iPhil:
Випуски журналу

2004

Тема номеру: Логос і праксис сміху