Періодичні видання

Український науково-теоретичний часопис
Збірник наукових праць з філософії та філології
Науковий філософськийжурнал
Серія Б: Гуманітарні науки
Перший науковий філософсько-релігієзнавчий портал

Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка