Ільїна Анна
Впливи трансцендентальної парадигми на єврейську філософську думку (від С. Маймона до Ж. Деріда)

Тип документу: 
Автор(и): 
Мова оригіналу: 
Постійний ідентифікатор iPhil:
Англійська
Російська