Аквінський Тома
Quaestiones disputatae de veritate, q. X: «De mente»

Тип документу: 
Мова оригіналу: 
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/534
Англійська
Російська
Наявні переклади
Аквінський Тома
/ Пер. Хома Олег / Ред. Баумейстер Андрій Київ Кайрос 01.01.2016