Волковський Володимир
95-річчя НАН України з погляду історії філософії: академічні інституції як осередок і предмет філософського дискурсу

Тип документу: 
Мова оригіналу: 
Рубрика: 
Діапазон сторінок: 
131
-133
Постійний ідентифікатор iPhil:
Англійська
Російська