Український переклад термінології німецької класичної філософії

Тип заходу: 
Дати проведення: 
08.12.2015
Місце проведення: 
вулиця Волоська 12/4
Київ 
Україна

Show on a map

Робочі мови: 

В українському кантознавстві немає консенсусу щодо того, як перекладати Кантове поняття Ding-an-sich – «річ-у-собі» чи «річ-сама-по-собі». Більш уживаним є перший варіант, хоча видається, що другий адекватніше відтворює сенс німецького ориґіналу. Існує також проблема перекладу українською Кантових понять Verstand і Vernunft.

В українському перекладі «Критики чистого розуму» Ігоря Бурковського скальковано російській варіант перекладу цих понять: Verstand як «рассудок», а Vernunft як «разум», отож перекладено Vernunft як «розум», а Verstand як «розсуд»/«розсудок». Однак таке перекладацьке рішення, по-перше, упроваджує непотрібну кальку з російської «розсудок», по-друге, відтворює одне поняття двома, по-третє, співвідношення Кантових понять перевертає догори дриґом, адже німецьке слово Verstand походить від verstehen («розуміти») – «розуміють розумом». Тому Verstand, мабуть, слід перекласти як «розум». Можливим варіантом перекладу Vernunft є архаїзм «ум».

В українському перекладі Геґелевої «Феноменології духу», здійсненого Петром Таращуком, поняття Geist перекладено як «дух» у значенні людської свідомості (род. відм.: «духу»), тоді як людській дух («скінченний дух») за Геґелем є формоутворенням абсолютного духа, тому можливим перекладом назви згаданого трактату є «Феноменологія духа». Ця проблема перекладу Геґелевого поняття Geist, зокрема, підтверджується існуванням двох перекладів трактату англійською мовою: «Phenomenology of Mind» і «Phenomenology of Spirit». Сумнівним є також переклад понять Verstand – «тяма», Sittlichkeit – «моральність». Окрім того, докладного обговорення потребує переклад таких понять Геґеля, як Aufheben, Ausbildung, Dasein, Entfremdung, Fürsichsein, Gestaltung, schlechte Unendlichkeit, Vorstellen тощо.

Спікери
д. філос. наук
д. філос. наук
Пов'язані публікації
Кебуладзе Вахтанґ, Богачов Андрій, Терлецький Віталій, Бурковський Ігор
Філософська думка 2016 №1