Розробка національного електронного реєстру філософських перекладів "Translatio Philosophica"

Контактна особа: 
Документи
Іконка PDF Translatio Philosophica - Інформаційний лист
Інформаційний лист Національного реєстру академічних філософських перекладів і термінології "Translatio Philosophica"

Метою проекту «Філософський переклад» є централізація та координація фахової перекладацької діяльності в Україні шляхом створення загальнодержавного електронного реєстру вітчизняних перекладачів та перекладів філософських текстів.

Актуальність

Поточний стан галузі перекладу фахових гуманітарних текстів в Україні має певні проблемні зони:

  • незначна (поки що) кількість наявних вітчизняних перекладів іншомовних текстів;
  • відсутність систематизованої інформації про корпус таких перекладів;
  • традиція застосування у навчальному чи дослідницькому процесі застарілих перекладів радянської чи навіть совєтської доби, що призводить до докорінного спотворювання змісту текстів в результаті подвійного перекладу;
  • робота в галузі філософського перекладу сьогодні значною мірою відбувається поза межами академічних інституцій, адже її спонсорують та підтримують не університети, а приватні видавництва, недержавні фонди та інші розрізнені організації.

Внаслідок цього фахівці не мають актуальної інформації навіть про ті нечисленні переклади, що вже були здійснені.

Рішення

Рішенням може стати створення загальнодержавного відкритого електронного реєстру фахових перекладів (та, відповідно, перекладачів, що діють в Україні), який було вперше представлено 20 листопада 2015 року на розширеному засіданні кафедри історії філософії Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яке відбулося у формі семінару-презентації відкрита презентація низки ініціатив Центру філософської текстології, що діє при філософському факультеті.

Створення такого реєстру дозволить:

  • забезпечити централізацію та загальну координацію фахової перекладацької діяльності в Україні;
  • зібрати повну базу даних фахових перекладів, яка оновлюватиметься зусиллями самих перекладачів і тому залишатиметься у більш-менш актуальному стані.

Стратегія

Реалізація проекту передбачає здійснення кількох завдань

ПЕРШИЙ ЕТАП: розробка онлайн-платформи для ведення такого реєстру. Є доцільним розгорнути таку платформу на базі реєстру наукової інформації «Ukrainian Index of Philosophy», який вже надає технічні можливості для збору даних про фахівців, галузеві організації, періодичні видання, публікації, дисертації та наукові події. Додання до функціоналу порталу модулю «Філософський переклад» дозволить швидко інтегрувати реєстр перекладів у загальний індекс наукової активності, використовуючи наявні бази даних фахівців, публікацій, наукових установ тощо.

ДРУГИЙ ЕТАП: первинна акумуляція інформації про наявні переклади, перекладачів та організації, де відбувається перекладацька діяльність. Етап здійснюватиметься силами різних об’єднань та груп перекладачів, які мають унікальні, але розрізнені бази даних.

ТРЕТІЙ ЕТАП: перехід до фази стабільної роботи, коли оновлення інформації у реєстрі здійснюватиметься зусиллями самих представників фахової спільноти.

 

Перше відкрите обговорення проекту відбудеться у 23 грудня 2015 року в межах обговорення інших проектів ініціативи «Ребрендинг філософії» в Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України.