ІІ Міжнародний круглий стіл "Філософія: Що? Як?"

Тип заходу: 
Дати проведення: 
26.11.2017
Місце проведення: 
Одеса 
Україна

Show on a map

Робочі мови: 

Після того, як світове та наукове співтовариство у котре урочисто відсвяткує Міжнародний День філософії, ми запрошуємо до свого Круглого столу, тих, хто розуміє всю складність та відповідальність викладання філософії. Ми запрошуємо тих, хто із обережністю та виваженістю підходить до ідеї популяризації філософського знання, хто відкрито та чесно говорить про суспільні проблеми із однією ціллю – їх виправити! Одже, всіх небайдужих до проблем викладання філософії та спроможних поділиться своїм особистим досвідом викладання ЗАПРОШУЄМО!

Мета круглого столу визначається прагненням створити постійно діючу площадку для обговорення проблем місця філософії у сучасному суспільстві, викладання філософії взагалі, та особливо в умовах непрофільних ВНЗ, виявити можливості надання філософських консультативних послуг з метою вирішення болючих проблем та поліпшення становища особистості в умовах напруженості, конфліктності, суперечності у суспільстві.

З цією метою пропонуємо розглянути такі питання:

 • Місце і роль філософії в освіті.
 • Традиції і іновації у викладанні філософських дісциплін.
 • Передовий досвід викладання філософії  в найкращих університетах світу.
 • Роль філософських знань у професійній діяльності  сучасних інженерів, менеджерів, управлінців.
 • Практичні аспекти  викладання філософських дісцисплін в українській системі вищої освіти (традиції міністерських програм з філософії, форми аудиторної та самостійної роботи у підготовці студентів, навчальне навантаження студентів та викладачів, необхідність збільшення філософської складової в системі вищої школи та т.інш.).

 

Тематика Круглого Столу може бути розширена на підставі поданих заявок

Передбачаються такі форми участі: заочна/очна з розсиланням електронних варіантів збірника тез, участь у роботі засідань секцій Круглого столу, участь у роботі Відкритого засідання Круглого столу. За бажанням (за додаткову плату) може бути висланий паперовий варіант збірки тез. Бажаючих взяти участь просимо подати заявку, тези виступу до 27 листопада включно.

До початку роботи Круглого столу буде видано збірник тез доповідей Круглого столу. Всі тези доповідей, разом з рецензіями програмного комітету, будуть розміщені на Веб-сайті з можливістю вільного доступу і обговорення членами програмного комітету та учасниками Круглого столу.

Після проведення Круглого столу авторам кращих доповідей, рекомендованих Програмним комітетом, буде запропоновано підготувати публікацію у науковому журналі «Філософія і гуманізм».

Доповіді учасників можуть супроводжуватися презентаціями для більшої доступності та цікавості виступів. За результатами засідання Круглого столу буде надруковано збірник тез учасників Круглого столу. До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.

Наша адреса:

Поштова адреса: 65044, м. Одеса-44, пр. Шевченка, 1, ОНПУ, ГФ, кафедра ФМН.

Кабінети: корп. РТФ, аудиторії 512р, 513р.

Координатор організаційного комітету – Рибка Наталія Миколаївна.

Телефоны: +38 0664062516, +38 0932563795.

E-mail: rybka_natalie@mail.ru

 

 

 

 

ЗАЯВКА

Другого засідання МІЖНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ

«Філософія: Що? Як? Коли?»

 

Прізвище, ім’я, по-батькові ……………………………………………………………….

Науковий ступінь, вчене звання ………………………………………………………….

Посада, установа    ………………………………………………………………………..

Адреса (для листування)   ....................................................................................................

Телефон, е-mail    ………………………………………………………………………….

Тема доповіді (виступу)   ………………………………………………………………….

 

Вимоги до оформлення тез:

 • Тези подаються українською, англійською, польскою, російською мовою набрані у текстовому редакторі MS Word. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 4 сторінок.
 • Шапка тез: ініціали та прізвища авторів набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.
 • Назва тез: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після шифру групи.
 • Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле - 2 см, праве поле - 1,5 см.
 • Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman  розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
 • Список використаних джерел є обов`язковим і подається загальним списком в кінці рукопису.