Премії України з філософії

Премії покликані сприяти розвиткові та консолідації інтелектуальної спільноти України, утвердженню в її середовищі високих інтелектуальних стандартів, зростанню наукової та громадської активності молодих гуманітаріїв, належній оцінці видавничої та публіцистичної фахової діяльності в царині філософії. Премії мають прислужитися формуванню сталої вітчизняної інтелектуальної традиції, вільної від соціально-політичної кон'юнктури та ідеологічних упереджень; стати вшануванням пам'яті відомих українських філософів, які створювали засади гуманістичного розвитку вітчизняної філософії та сприяли своєю діяльністю демократичним суспільним перетворенням в Україні.
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/642
Додаткові ресурси

Перелік Премій 

  1. Премія імені Марії Злотіної за кращу філософську монографію
  2. Премія імені Сергія Кримського за найбільш новаторську філософську концепцію (ідею), викладену у наукових публікаціях
  3. Премія імені Юрія Прилюка за найкращий редакційно-видавничий проект у галузі філософії
  4. Премія імені Віталія Табачковського за кращу друковану роботу молодого дослідника (до 35 років) у галузі філософії
  5. Конкурс у царині філософських перекладів (проводиться за окремим статутом):

Вимоги до кандидатів на здобуття Премії

Підставою для отримання Премії є належність кандидата до фахової філософської спільноти України і наявність у нього філософських робіт (статей, розділів у монографіях та індивідуальних монографій, філософських перекладів, коментарів до філософських перекладів), які мають бути опубліковані згідно з чинними академічними стандартами (див. Статути).

Порядок визначення лауреатів Премій та їх нагородження

1. Про присудження Премії поточного року Комісія робить публічне оголошення, в якому визначає терміни етапів по присудженню Премії і дату нагородження лауреатів. Оголошення поширюється у друкованих і електронних засобах фахової інформації з метою якнайширшого ознайомлення з ним філософської громадськості.

2. Етап висування кандидатів. Протягом не менше трьох місяців після оголошення, фахові організації, колективи чи окремі фахівці висувають (рекомендують) кандидатури на Премію. Право рекомендації має будь-який дипломований фахівець з філософії або спільнота/організація фахівців, включно зі студентськими товариствами. Згідно зі Статутом Конкурсу в царині філософських перекладів (далі – Конкурс перекладів), формування двох його підкомісій починається після остаточного формування переліку праць, що вважаються висунутими на цей Конкурс (див. Статут).

3. Етап визначення номінантів з висунутих кандидатів. Протягом не більше двох місяців з дати закінчення висування кандидатів на Премію, Комісія визначає не менше трьох номінантів на здобуття кожної Премії. Номінанти визначаються Комісією виключно з числа висунутих філософською громадськістю кандидатів.

4. Етап обговорення номінантів фаховою спільнотою. Докладна інформація про номінантів на Премію і відповідні роботи, визначенні Комісією, оголошується з метою обговорення філософською громадськістю. Процес обговорення висвітлюється у провідних фахових періодичних виданнях, в тому числі електронних. Даний етап триває не менше двох місяців.

5. Етап визначення та нагородження лауреатів. Беручи до уваги підсумки фахового обговорення номінантів, Комісія протягом місяця після завершення попереднього етапу визначає переможця (лауреата) Премії і проводить її урочисте вручення.

Згідно п. 5.2 Статуту Премій «фахові організації, колективи чи окремі фахівці висувають (рекомендують) кандидатури на Премію. Право рекомендації має будь-який дипломований фахівець з філософії або спільнота/організація фахівців, включно зі студентськими товариствами». Визначення номінантів і переможців Конкурсу перекладів відбувається за спеціальною процедурою, описаною в Статуті.

Форма висування

Оригінал рекомендованої на здобуття Премії роботи (сукупності робіт) має бути надана секретарю Комісії з Премій або надіслана поштою в Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001 Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4. 

Висування на Премію має супроводжуватися поданням, в якому зазначається:

1) на яку Премію висувається робота;

2) обгрунтування підстав, які спонукають до надання переваги саме цій роботі (кандидату);

3) дані особи (організації, спільноти), що висуває роботу на здобуття Премії: ПІБ, науковий ступінь чи фахова освіта, місце роботи та посада, контактні дані;

4) за бажання – інші документи, що аргументують вибір на користь даного кандидата.

Публікації, що не супроводжуються належним поданням, а також подання (рекомендації) кандидатів без надання у розпорядження Комісії оригіналу роботи (публікації) розглядатися не будуть.

Контактні дані Комісії:
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001 Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Див. також: Премії з філософії 2016

Події в межах проекту